DOŚWIADCZENIE

inż. Łukasz Kopyś

2018 – do chwili obecnej

Uczestnik programu Rzetelna Firma Krajowego Rejestru Długów.

2016 – 2017

Politechnika Krakowska – Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2011 – do chwili obecnej

Założenie firmy Inżynieria Drogowa inż. Łukasz Kopyś.

2007 – 2008

Urząd Gminy Dobra – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg (w zakresie: opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót, współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, prowadzenie spraw związanych z remontami oraz budową dróg, prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego, prowadzenie spraw związanych wydawaniem zgód na lokalizację urządzeń/obiektów w pasie drogowym).

2005 – 2006

Urząd Gminy Dobra – referent ds. gospodarki komunalnej i dróg.

2001 – 2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury – Budownictwo ogólne.

2001 – 2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Kierunek: Transport, specjalność: Inżynieria Ruchu Drogowego.

    •  

mgr inż. Marcin Świeżewski

2016 – 2017

  • Politechnika Krakowska – Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2016 – do chwili obecnej

  • Inżynieria Drogowa inż. Łukasz Kopyś.

2012 – 2013

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu – Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu drogowego, bezpieczeństwa i rzeczoznawstwa samochodowego.

2011 – 02.2016

  • Komenda Miejska Policji w Szczecinie  – specjalista ds. Profilaktyki Społecznej i Organizacji Służby Wydział Ruchu Drogowego w komórce Inżynierii ruchu drogowego (opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, inspirowanie działań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót, współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego).

2009 – 02.2014

  • Własna działalność gospodarcza – wykonawca usług z zakresu  nauki jazdy i szkoleń zawodowych dla Grupy Igielski.

2006 – 2008

  • Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Eksploatacja Pojazdów Samochodowych.

2001 – 2005

  • Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Kierunek: Transport, specjalność: Inżynieria Ruchu Drogowego.