DOŚWIADCZENIE

inż. Łukasz Kopyś

2018 – do chwili obecnej

uczestnik programu Rzetelna Firma Krajowego Rejestru Długów;

2016-2017

Politechnika Krakowska – Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

2011 – do chwili obecnej

założenie firmy Inżynieria Drogowa inż. Łukasz Kopyś;

2007-2008

Urząd Gminy Dobra – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg (Opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, Prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót,Współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, Prowadzenie spraw związanych z remontami oraz budową dróg, Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego; Prowadzenie spraw związanych wydawaniem zgód na lokalizację urządzeń/obiektów w pasie drogowym);

2005-2006

Urząd Gminy Dobra – referent ds. gospodarki komunalnej i dróg (Opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, Prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót,Współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, Prowadzenie spraw związanych z remontami oraz budową dróg, Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego; Prowadzenie spraw związanych wydawaniem zgód na lokalizację urządzeń/obiektów w pasie drogowym);

2001-2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury – Budownictwo ogólne;

2001-2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Kierunek: Transport, specjalność: Inżynieria Ruchu Drogowego.

 

     mgr inż. Marcin Świeżewski

2016-2017

Politechnika Krakowska – Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;       

10.2016 –  do chwili obecnej 

                                 Inżynieria Drogowa inż. Łukasz Kopyś;                                    

2012-2013

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu – Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu drogowego, bezpieczeństwa i rzeczoznawstwa samochodowego;

10.2011 – 02.2016

Komenda Miejska Policji w Szczecinie  – specjalista ds. Profilaktyki Społecznej i Organizacji Służby Wydział Ruchu Drogowego w komórce Inżynierii ruchu drogowego (Opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, Inspirowanie działań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,Prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót,Współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego);

07.2009 – 02.2014

Własna działalność gospodarcza – wykonawca usług z zakresu  nauki jazdy i szkoleń zawodowych

dla Grupy Igielski;

2006-2008

Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Eksploatacja Pojazdów Samochodowych;

2001-2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Kierunek: Transport, specjalność: Inżynieria Ruchu Drogowego.

pl_PL
en_GB pl_PL