O nas

2018 – do chwili obecnej

uczestnik programu Rzetelna Firma Krajowego Rejestru Długów;

2016-2017

Politechnika Krakowska – Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

2011 – do chwili obecnej

założenie firmy Inżynieria Drogowa inż. Łukasz Kopyś;

2007-2008

Urząd Gminy Dobra – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg (Opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, Prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót,Współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, Prowadzenie spraw związanych z remontami oraz budową dróg, Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego; Prowadzenie spraw związanych wydawaniem zgód na lokalizację urządzeń/obiektów w pasie drogowym);

2005-2006

Urząd Gminy Dobra – referent ds. gospodarki komunalnej i dróg (Opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, Prowadzenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem robót,Współpraca z organami zarządzającymi ruchem i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, Prowadzenie spraw związanych z remontami oraz budową dróg, Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego; Prowadzenie spraw związanych wydawaniem zgód na lokalizację urządzeń/obiektów w pasie drogowym);

2001-2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury – Budownictwo ogólne;

2001-2005

Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Kierunek: Transport, specjalność: Inżynieria Ruchu Drogowego.