Projekty stałej organizacji ruchu

Oferta działu projektowego:

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU:
 • Projekty Stałej Organizacji Ruchu,
 • Projekty organizacji ruchu na terenach zamkniętych (drogi wewnętrzne),
 • Projekty sygnalizacji świetlnych,
 • Inwentaryzacja istniejącego oznakowania.
ANALIZY I POMIARY:
 • Analizy istniejących  i projektowanych organizacji ruchu pod kątem spełnienia warunków bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • Analizy Przepustowości na odcinkach dróg, skrzyżowaniach, węzłach,
 • Analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Pomiary parkowania, prędkości, natężenia i struktury ruchu drogowego,
 • Doradztwo techniczne i analiza prawna w zakresie wprowadzania rozwiązań organizacji ruchu.
IMPREZY MASOWE OBEJMUJĄCE:
 • Obsługę formalną organizowanych imprez,
 • Uzyskanie wszelkich zgód, postanowień i uzgodnień  (m.in. decyzja na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, Postanowienie zarządcy drogi, Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji, itp.)
 • Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Wprowadzenie organizacji ruchu,
USŁUGI KOMPLEKSOWE OBEJMUJĄCE:
 • Projektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu,
 • Projektowanie, wprowadzenie i bieżące utrzymanie organizacji ruchu,
 • Obsługę formalno – prawną.
INFORMACJA KOMUNIKACYJNA:
 • Projekty oznakowania drogowskazowego (np. dojazd do centrum handlowego),
 • Projekty oznakowania informacyjnego (informacja miejska, turystyczna),