PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Oferta działu projektowego:
 
PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU:

Projekty Stałej Organizacji Ruchu,

Projekty organizacji ruchu na terenach zamkniętych (drogi wewnętrzne),

Projekty sygnalizacji świetlnych,

Inwentaryzacja istniejącego oznakowania.

 
ANALIZY I POMIARY:

Analizy istniejących  i projektowanych organizacji ruchu pod kątem spełnienia warunków bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,

Analizy Przepustowości na odcinkach dróg, skrzyżowaniach, węzłach,

Analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Pomiary parkowania, prędkości, natężenia i struktury ruchu drogowego,

Doradztwo techniczne i analiza prawna w zakresie wprowadzania rozwiązań organizacji ruchu.

 
 IMPREZY MASOWE OBEJMUJĄCE:

Obsługę formalną organizowanych imprez,

Uzyskanie wszelkich zgód, postanowień i uzgodnień  (m.in. decyzja na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, Postanowienie zarządcy drogi, Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji, itp.)

Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,

Wprowadzenie organizacji ruchu,

  

USŁUGI KOMPLEKSOWE OBEJMUJĄCE:

Projektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu,

Projektowanie, wprowadzenie i bieżące utrzymanie organizacji ruchu,

Obsługę formalno – prawną.

 
INFORMACJA KOMUNIKACYJNA:

Projekty oznakowania drogowskazowego (np. dojazd do centrum handlowego),

Projekty oznakowania informacyjnego (informacja miejska, turystyczna),

 

! ! ! UWAGA ! ! !

Organizację ruchu zaprojektować może każdy… ale nie każdy ma wystarczającą WIEDZĘ i doświadczenie, żeby zrobić to
BEZPIECZNIE
i zgodnie z PRZEPISAMI !
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
na drodze to nie tylko bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, to także TWOJE BEZPIECZEŃSTWO związane z odpowiedzialnością cywilną i finansową!
 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI?
 
ponieważ posiadamy wykształcenie, techniczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie proponowanych usług.
pl_PL
en_GB pl_PL